THỜI GIAN CHỜ ĐĂNG KÍ TRUNG BÌNH THEO TỪNG ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG

Thời gian chờ đăng kí trung bình

Tên phòng khámTổng BNTổng phút chờTrung bình (Phút)
Chuyên Khoa Phụ Khoa445876133
Chuyên khoa Sản485234109
Phòng khám 101567299130
Phòng khám 102697588109
Phòng Khám 103274047149
Phòng khám 104283553126
Phòng khám 105212557121
Phòng khám 108284716168
Phòng khám 109141592113
Phòng khám 110151832122
Phòng khám 111243596149
Phòng Khám 201368444234
Phòng Khám 203233341145
Phòng Khám 204172838166
Phòng Khám 205317357