THỜI GIAN CHỜ ĐĂNG KÍ TRUNG BÌNH THEO TỪNG ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG

Thời gian chờ đăng kí trung bình

LoạiTổng BN thườngTG Chờ BN Thường (phút)Tổng BN Ưu tiênTG Chờ BN Ưu tiên (phút)
KHOP93300
NGOAI103816
NHI451590
NOI158151236
SAN263331
UB1351214
Tên phòng khámTổng BNTổng phút chờTrung bình (Phút)
Chuyên Khoa Phụ Khoa836118859142
Chuyên khoa Sản1462173920118
Phòng HC Nội - Nhi - ĐY100
Phòng khám 1011233127674103
Phòng khám 1021907196469103
Phòng Khám 103993143048144
Phòng khám 1041001124580124
Phòng khám 10565593803143
Phòng khám 107100
Phòng khám 1081004137315136
Phòng khám 10961366560108
Phòng khám 11040852438128
Phòng khám 111972148051152
Phòng Khám 201956162089169
Phòng Khám 203818130003158
Phòng Khám 20457379045137
Phòng Khám 20515526979174